torpedo Onze nieuwe zuurstofkist

DAN oxy1 Net zoals iedere andere club die zichzelf (en zijn leden) respecteert en die veiligheid hoog in het vaandel voert nemen ook wij steevast op onze clubduiken een zuurstofset mee. Onze vorige had 10 jaar dienst gedaan en was aan vervanging toe.

Iedereen weet dat het snel kunnen toedienen van zuurstof, binnen de allereerste minuten, het risico op blijvend residueel letsel verkleint. Daarom is het ook nodig dat alle duikers zo goed mogelijk vertrouwd zijn met onze zuurstofkit zodat ze ingeval van een incident snel en adequaat kunnen hulp verlenen, al was het maar het klaarmaken en aanreiken van het zuurstofmasker aan de hulpverlener, enz.
Een tip: maak gebruik van de wachttijd tijdens clubduiken (v.b. je bent na je duik in Opprebais aan het wachten op de volgende ploeg, of tussen 2 duiken in Zeeland en elders, enz.) om onze O2-koffer eens te openen en alles grondig te bekijken en de ganse procedure mentaal te overlopen... dat loont voor als je ooit eens die set echt nodig hebt!

Basisregels:
  • Open de set
  • Zet de debietregelaar op 0 (nul)
  • Controleer of ALLE aansluitingen (middendrukslang on-demand mondstuk, en koppeling van de regelaar op de fleskraan) goed vast zitten
  • Draai de kraan van de fles helemaal open

  • Het slachtoffer ademt nog zelfstandig maar zwakjes → continuous-flow maskertje en stel de debietregelaar in tussen 12 (zwembad, of geen deco/duikongeval) en 25 liter/min (mogelijke deco). Regel het debiet zodat tussen de ademhalingen in het reservezakje maximaal opgeblazen geraakt!

  • Het slachtoffer ademt zelf zeer vlot en is heel bewust → on-demand mondstuk (MTV) en je laat het slachtoffer zelf het mondstuk vasthouden en goed aansluiten op de mond.

  • Het slachtoffer ademt niet → CPR ! En je kan eventueel het MTV-mondstuk gebruiken om met 100% O2 te beademen.
En uiteraard de hulpdiensten verwittigen, enz...

Klik hier voor basisinfo ivm hulp bij duikongevallen, CPR, en duikstekinfo voor de hulpdiensten /
EHBO recto-verso A4

Onderstaande foto's moeten jullie alvast helpen om tenminste toch al een klein beetje vertrouwd te geraken met de zuurstofkit die we normaal gezien meenemen zodat je weet hoe die er uit ziet, wat er allemaal in zit, en wat je wanneer en waarvoor dient te gebruiken zodat er zo min mogelijk tijd wordt verspild door het ter plekke nog moeten uit te zoeken wat waar zit, enz.

oxy11  oxy14  oxy6
oxy8  oxy10  oxy9

In onze nieuwe zuurstofkist is alles reeds kant-en-klaar gemonteerd en moet je gewoon de kraan opendraaien en het juiste masker nemen en gebruiken (en voor het continuous flow maskertje moet je uiteraard het debiet regelen):

Wat doe je nu ingeval van een incident?

We hopen natuurlijk allemaal dat we onze zuurstofkist nooit zullen nodig hebben...

Omdat onze O2-clubkoffer niet altijd mee is op onze clubduiken kan het handig zijn ook de oranje O2-koffer van LD eens van dichterbij te bekijken...


© 2009, Luc Dupas Last update: Mar 9 20:04