torpedo VoorTraining & Conditietraining


De "voortraining" is sinds jaar en dag een klassieke "vaste waarde" in onze wekelijkse zwembadsessies. Het is een groepsgebeuren dat dienst doet als een zeer nuttige opwarming waarbij de spieren wat losgegooid worden en de misschien wat stramme longen voorbereid worden met apnea's. Tevens biedt het onze instructeurs wat (adem)ruimte om ondertussen de ploegen samen te stellen voor het lesgedeelte van onze zwembadsessies.
De voortraining moet niet alleen nuttig zijn maar ook leuk en daarom kan het interessant zijn wat variatie te brengen in de oefeningen. Hieronder hebben we als voorbeeld enkele mogelijke oefeningen opgesomd die aan bod kunnen komen tijdens zo'n voortraining.
Tenslotte zijn er ook enkele voorbeelden van oefeningen die kunnen dienen voor conditietraining. Veel leut!

Opgelet: bij de apnea-oefeningen (gemarkeerd met [A]) moet er telkens iemand aangeduid zijn die omwille van veiligheid alles en iedereen nauwgezet in het oog houdt!

Opmerking: de met [F] gemarkeerde oefeningen zijn oefeningen met/op flessen maar daarnaast zijn er ook een aantal zeer specifieke skills die met duiken op flessen te maken hebben en apart worden behandeld.

Alle tips/suggesties/bemerkingen/aanvullingen zijn meer dan welkom!

Individuele oefeningen:

Ploeg-oefeningen:

Oefeningen voor de conditietraining:

Uiteraard kunnen alle oefeningen hierboven vermeld aan bod komen, plus nog de suggesties hieronder, en uiteraard laat je je eigen fantasie niet achter in de kleedkamer...


 
© 2003, Luc Dupas Last update: Sep 6 01:17