torpedo Opprebais-afspraken/regels


Opprebais... onze "huisput" zo lekker dichtbij... maar toch ook weer zo "ver" omwille van de zeer strikte en strenge regels en beperkingen opgelegd door de Gemeente Incourt! Zo mogen er v.b. per sessie maar max. 25 duikers (in totaal) en maar max. 8 auto's (in totaal) op de site.
Wij mogen gelukkig nog steeds 2 keer per maand daar gaan duiken, i.c. op de eerste zaterdagmorgen van de maand en de derde zondagmorgen van de maand, maar we moeten onze sessies "delen" met nog andere Opprebais-duikers en -clubs en het is dan telkens negotiëren met "Pa Tienen" om te zien met hoeveel we kunnen/mogen komen. Ondertussen heb ik bekomen dat we alvast voor 2007 ons quotum standaard mogen optrekken tot max. 15 duik(st)ers per keer en uitzonderlijk mag het dan al eens meer zijn maar dat moet ik dan telkens opnieuw onderhandelen met "Pa"!

We moeten om het geheel beheersbaar te houden dus werken met verplichte inschrijvingen voor Opprebais en daarvoor gelden vanaf heden (02/03/2007) de volgende regels:

Enkele praktische regelingen/tips/opmerkingen:
  • geen "halve kleerkasten" aub wat betreft duikkisten! Om wat efficiënt(er) te kunnen stapelen in zowel de clubkar als de enkele auto's die mogen binnenrijden is de max. afmeting van je duikkist/ton ongeveer 65cm!,
  • maximum 4 auto's (+clubkar), maximaal volgestouwd met duikgerief, rijden binnen,
  • deze 4 auto's parkeren halverwege de berg naar beneden, geen enkele auto blijft boven op de parking staan,
  • de duikers die niet in deze auto's zitten komen te voet binnen en laten hun auto's op de parking aan de voetbal staan en komen zonder veel kabaal te maken via de "grote toer" binnen op het domein en niet achter de tuintjes van de buren..., en gaan nadien ook langs de "grote toer" naar buiten,
  • briefing enz. gebeurt aan het water of halverwege de berg.


© 2007, Luc Dupas Last update: Mar 8 03:59