torpedo De ALV/octopus-config bij een parapleeg ?


Een parapleeg zwemt breed uitzwaaiend met de armen onderwater en dat maakt dat ingeval een parapleeg lucht moet geven aan een andere duiker het misschien niet zo geschikt is dat de luchtvrager zoals klassiek netjes naast de luchtgever zwemt, of zich in een probleem/panieksituatie face-to-face net voor de duiker hangt, omdat in beide gevallen de kans dat de parapleeg tijdens het zwemmen dan de ontspanner van de luchtvrager uit de mond trekt te groot is.

Een andere oplossing en mogelijks zelfs andere ALV/octo-configuratie dus... waarbij de luchtvrager in geval het gewoon kwestie is van lucht te krijgen maar verder alles onder controle is zich gewoon rustig/veilig net boven de fles van de parapleeg bevindt, en waarbij de luchtvrager ingeval van problemen/paniek zich voor maar haaks op de parapleeg bevindt.
Daarnaast willen we nog steeds bekomen dat de duiker "rondom" lucht kan geven of een duiker in problemen de kans bieden om langs/van zoveel mogelijk kanten iets te zien wat lucht kan geven, en uiteraard er ook nog steeds voor te zorgen dat de parapleeg zelf in voorkomend geval zijn eigen ALV/octopus kan gebruiken!

Als we kijken naar klassieke ALV/octopus-configuratie is dat allemaal zeker zonder meer mogelijk indien de ALV/octo een "kantloze" 2de trap is genre de Mares MV en aanverwante, of als er een gewone 2de trap wordt gebruikt in combinatie met een swivel.
Maar je zou ook kunnen overwegen om vb. een "linkse 2de trap" te nemen genre een Scubapro R190 of R390 waarbij de middendrukslang dan langs de linkerkant wordt gemonteerd.

Onderstaande foto's geven een beeld van de verschillende manieren van inzet/gebruik van zo'n "linkse 2de trap" in een specifieke ALV/octopus-configuratie voor een parapleeg. In iedere foto wordt het hoofd van de (luchtgevende) paraplege duiker voorgesteld door de groene ellips en het hoofd van de ontvangende/luchtvragende duiker door de rode ellips.


Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4


© 2001, Luc Dupas Last update: Jun 15 00:13